Інституційна та дуальна форми здобуття повної загальної середньої освіти


До інституційної форми здобуття загальної середньої освіти належать очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева.

Дуальна форма здобуття професійної освіти – це спосіб навчання, за яким поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Організація здобуття повної загальної середньої освіти  за інституційною та дуальною формами здобуття освіти здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових документів:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;  
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 10.02.2021;
 • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»; 
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09. 2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022  № 284 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» ( із змінами);
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 20.05.2022 №466 «Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні».