Екстернатна форма здобуття освіти


Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання не обмежується віком.

Для зарахування (переведення) на екстернат до закладу освіти подається заява, в якій зазначається підстава відповідно до пункту 1  розділу ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти. До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у підпунктах 5, 6 пункту 1 цього розділу).

Екстернат може організовуватися в поєднанні з іншими формами навчання (без переведення здобувача освіти на екстернат): з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем для осіб, які бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів  (відповідно до підпунктів 2, 6 пункту 1 розділу ІІ Положення).

Організація здобуття освіти за екстернатною формою здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових документів: 

  • Конституції України;
  • Закону України «Про освіту»;   
  • Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 
  • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти»  зі змінами;
  • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;
  • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 10.07.2019 №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8»;  
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022 року № 284 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».