Дистанційне навчання


Дистанційне навчання - це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційне навчання забезпечує можливість здобувачам освіти реалізувати право на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших обставин (у разі неможливості відвідування ЗЗСО) та навчатись за індивідуальним навчальним планом.

Здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою здійснюється відповідно до нормативно-правових документів:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • Закону України «Про захист персональних даних»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;   
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 10.02.2021;
 • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»; 
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09. 2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022  № 284 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» ( із змінами);
 • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки  України від 20.05.2022 №466 «Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Наказу Міністерства охорони здоров’я України від  25.09.2020  № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»; 
 • Листа Міністерства освіти і науки  України від 02.11.2020 №1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання»;
 • Електронного реєстру щодо надання грифів і свідоцтв МОНУ https://gryf.imzo.gov.ua/;
 • Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України юстиції України 5 жовтня 2012 р. за № 1695/22007;
 • Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом МОЗ від 25.09.2020 р. № 2205